Foto: Even Hjartholm - Idrettsfotografen.no

Foto: Even Hjartholm – Idrettsfotografen.no

 

Godin.no – «Prikken over i’en»  Websider – Foto –  Artikler

Copyright – godin.no
Rettighetene til godin.no og dens underliggende sider innehas av Kjersti Madeleine Godin. Alle rettigheter forbeholdes.

Det er ikke tillatt å  kopiere hele eller deler av godin.no’s sider, til noe annet område på internett. Det kan ikke publisers hele eller deler av innholdet i trykt  form eller via noe annet medium. Det er heller ikke tillatt å utnytte godin.no’s sider, eller noe som kan assosieres med godin.no’s  sider direkte eller indirekte i kommersiell sammenheng uten samtykke fra Kjersti Madeleine Godin. Et hvert brudd på disse bestemmelser vil kunne bli anmeldt for brudd på ‘Lov om opphavsrett til åndsverk – åndsverkloven’

Bilder som brukes uten tillatelse, vil bli fakturert kr. 2.000,- pr bilde.

Kommentarer er stengt.