Galleri

WHAT I LIKE ABOUT PHOTOGRAPHS IS THAT THEY CAPTURE A MOMENT THAT’S GONE FOREVER, IMPOSSIBLE TO REPRODUCE.
– Karl Lagerfeld –

Copyright – godin.no
Rettighetene til godin.no og dens underliggende sider innehas av Kjersti Madeleine Godin. Alle rettigheter forbeholdes.

Det er ikke tillatt å  kopiere hele eller deler av godin.no’s sider, til noe annet område på internett. Det kan ikke publisers hele eller deler av innholdet i trykt  form eller via noe annet medium. Det er heller ikke tillatt å utnytte godin.no’s sider, eller noe som kan assosieres med godin.no’s  sider direkte eller indirekte i kommersiell sammenheng uten samtykke fra Kjersti Madeleine Godin. Et hvert brudd på disse bestemmelser vil kunne bli anmeldt for brudd på ‘Lov om opphavsrett til åndsverk – åndsverkloven’

Bilder som brukes uten tillatelse, vil bli fakturert kr. 2.000,- pr bilde.

 

 

Kommentarer er stengt.